2
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตอน.ตอนบน กรมชลประทาน
HYDROLOGY AND WATER MANAGEMENT CENTER FOR UPPER NORTHEASTERN REGION - RID

ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ
WEATHER INFORMATION


Latest Weather map
แผนที่อากาศ
(ดูย้อนหลัง)

Satellite image of Southeast Asia
ภาพถ่ายดาวเทียม
GOES9

 Rain cloud radar - CM MET
เรดาร์กลุ่มฝน
(กรมอุตุนิยมวิทยา)

ฝนอัตโนมัติทั่วประเทศ
ฝนอัตโนมัติรายวัน
(กรมอุตุนิยมวิทยา)
Satellite image of Southeast Asia
พยากรณ์ฝนล่วงหน้า
7 วัน (HAMweather)
ข้อมูลสภาพอากาศทั่วประเทศ
พยากรณ์ฝนล่วงหน้า
7 วัน (Thaiwater)
Pacific Tropical storm
เส้นทางพายุ
แปซิฟิค-ทะเลจีนใต้

DAILY FORECAST
พยากรณ์อากาศ
ภาคเหนือ

ข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับสภาพอากาศ

Cooperative Institute for Meteorological Satellite Studies
CIMSS
Tropical Cyclones


ANIMATED STORM TRACKS
เตือนภัยพายุ
(Vietnam)


Satellite image of Southeast Asia
ศูนย์ร่วมไต้ฝุ่น
(The U.S. Navy)


Satellite image of Southeast Asia
พยากรณ์พายุ
(Japan)


Satellite image of Southeast Asia
ภาพถ่ายสภาพพายุ
Asia Satellite

Satellite image of Southeast Asia
พยากรณ์ฝนล่วงหน้า
3
เดือน

Satellite image of Southeast Asia
สถาบันวิจัยอากาศ
นานาชาติ IRI

 

     HOME