ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรมชลประทาน
HYDROLOGY AND WATER MANAGEMENT CENTER FOR UPPER NORTHEASTERN REGION - RID


Rating Table เตือนภัย


สถานี CODE E
สถานี CODE KH
 
 
สถานี E.2A แม่น้ำชี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร  
สถานี E.8A แม่น้ำชี บ้านดินดำ อ.เมือง จ.กาฬสินธุิ์  
สถานี E.16A แม่น้ำชี บ้านกุดกว้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
สถานี E.23 แม่น้ำชี บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  
สถานี E.75 ลำปาว บ้านหนองม่วง อ. เมือง จ. กาฬสินธุ์  
สถานี E.91 แม่น้ำชี บ้านหนองขนวน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  
สถานี E.92 น้ำยัง บ้านท่างาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  
สถานี E.87 ลำปาว บ้านวังหิน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์