ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน กรมชลประทาน
HYDROLOGY AND WATER MANAGEMENT CENTER FOR UPPER NORTHEASTERN REGION - RID

ข้อมูลกราฟน้ำฝนรายเดือน

ลำดับ
รหัส
รหัสสถานี
แม่น้ำ/คลอง
บ้าน
อำเภอ
จังหวัด
1
5100
แม่น้ำชี
บ้านหนองหลอด
อ. เมือง
จ. ชัยภูมิ
2
5171
แม่น้ำชี
บ้านหนองอ้อ
อ. บ้านเขว้า
จ. ชัยภูมิ
3
5221
ลำปะทาว
บ้านตาดโตน
อ. เมือง
จ. ชัยภูมิ
4
5361
ลำเจา
บ้านวังตะกู
อ. ภักดีชุมพล
จ. ชัยภูมิ
5
5470
แม่น้ำชี
บ้านนางแดดบุ่ง
อ. หนองบัวแดง
จ. ชัยภูมิ
6
14401
-
บ้านหนองใหญ่
อ. เมือง
จ. ขอนแก่น
7
18181
น้ำพอง
บ้านผานกเค้า
อ. ภูกระดึง
จ. เลย 
8
18470
แม่น้ำเลย
บ้านแก่งบง
อ. ภูหลวง
จ. เลย
9
24240
แม่น้ำโขง
โครงการน้ำก่ำตอนล่าง
อ. ธาตุพนม
จ. นครพนม
10
49301
แม่น้ำชี
บ้านท่าสะแบง
อ. เขาทุ่งหลวง
จ. ร้อยเอ็ด
11
50331
แม่น้ำสงคราม
บ้านท่าห้วยหลัว
อ. บ้านม่วง
จ. สกลนคร
12
64150
ห้วยบางทราย
บ้านแก่งนาง
อ. ดงหลวง
จ. มุกดาหาร
13
18521
-
บ้านบ้านหนองงิ้ว
อ. วังสะพุง
จ. เลย
14
18531
-
บ้านไร่สุขสันต์
อ. ภูหลวง
จ. เลย
15
18541
-
บ้านนาหลัก
อ. วังสะพุง
จ. เลย
16
18551
อนามัย
ห้วยบางทราย
บ้านแก่งนาง
อ. ดงหลวง
จ. มุกดาหาร
             
             
             
             
             
13
68480
บ้านหัวขัว
อ. กุดจับ
จ. อุดรธานี
14
68510
ลำพันชาด
บ้านคำไฮ
อ. วังสามหมอ
จ. อุดรธานี
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
       
29