ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตอน.ตอนบน กรมชลประทาน
HYDROLOGY AND WATER MANAGEMENT CENTER FOR UPPER NORTHEASTERN REGION - RIDกราฟน้ำฝนรายวัน

E.29 ลำน้ำพอง บ.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย
E.18 กิ่ง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
E.73 ลำเจา บ.วังตะกู อ.ภักชุมพล จ.ชัยภูมิ
จังหวัดหนองคาย Kh.17 อ.ธาตุพนม จ.นครพนม