ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรมชลประทาน
HYDROLOGY AND WATER MANAGEMENT CENTER FOR UPPER NORTHEASTERN REGION - RID


รูปตัดลำน้ำลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน


สถานี CODE E
สถานี CODE KH
สถานี Kh.1 แม่น้ำโขง วัดลำดวน อ.เมือง จ.หนองคาย
สถานี E.98 แม่น้ำชี ฝายธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
สถานี E.97 แม่น้ำชี ฝายยโสธร-พนมไพร อ.พนมไฟร จ.ยโสธร สถานี Kh.84 ห้วยทราย บ้านหนองเอี่ยนดง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
สถานี E.96 ลำปาว ฝายกุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี สถานี Kh.86 น้ำหมาน บ้านไร่ม่วง อ.เมือง จ.เลย
สถานี E.95 แม่น้ำชี ฝายร้อยเอ็ด อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด สถานี Kh.87 ห้วยบางทรายน้อย บ้านขัวสูง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
สถานี E.94 ฝายวังยาง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุิ์ สถานี Kh.94 น้ำโสม บ้านวังเลา อ.นายูง จ.อุดรธานี
สถานี E.93 น้ำพรม บ้านโนนเขวา อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด สถานี Kh.96 ห้วยน้ำเข้ามัน บ้านแก่งแลน อ.ภูเรือ จ.เลย
สถานี E.86 ลำพันชาด บ้านคำไฮ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี สถานี Kh.97 แม่น้ำโขง บ้านเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
สถานี E.16A แม่น้ำชี บ้านกุดกว้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น สถานี Kh.100 แม่น้ำโขง บ้านพันลำ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
สถานี E.8A แม่น้ำชี บ้านดินดำ อ.เมือง จ.กาฬสินธุิ์ สถานี Kh.104 แม่น้ำโขง วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร
สถานี E.81 น้ำพอง บ้านฟองใต้ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ สถานี Kh.106 น้ำหมัน บ้านน้ำหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
สถานี E.80 ห้วยน้ำพาง บ้านห้วยหญ้าเครือ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบรูณ์ สถานี Kh.108 น้ำอูน บ้านพอกใหญ่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
สถานี E.79 ลำพองโก บ้านศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย สถานี Kh.112 น้ำยาม บ้านโพธิ์ชัย อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
สถานี E.76A ห้วยสังกะ บ้านโพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุิ์ สถานี Kh.115 แม่น้ำสงคราม บ้านเหล่าสมบรูณ์ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร