สภาพน้ำท่า แม่น้ำเลย
 
       
                 
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 06.00 น.