สภาพน้ำท่า แม่น้ำชี
 
       
               
วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 06.00 น.