สภาพน้ำท่า แม่น้ำชี
 
       
               
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 06.00 น.