ข้อมูลสถานการณ์น้ำรายชั่วโมง
ลำน้ำสายหลักศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตอน.ตอนบน


ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตอน.ตอนบน
-ลุ่มน้ำยัง-

วันที่ 4 ธันวาคม 2560
ลุ่มน้ำชีตอนบน ลุ่นน้ำชีตอนกลาง ลุ่มน้ำชีตอนล่าง ลุมน้ำโขง ลุมน้ำสงคราม ลุ่มน้ำเลย ลุ่มน้ำห้วยหลวง ลุ่มน้ำพอง ลุ่มน้ำลำปาว ลุ่มน้ำยัง
<< ธันวาคม >>
อา
พฤ
เวลา
24
ชั่วโมง
E.54
อ.กุฉินารายณ์
จ.กาฬสินธู์
E.92
อ.มหาชนะ
จ.ยโสธร
ระดับน้ำ - ม.
ZG+138.30
ปริมาณน้ำ
(ลบ.ม./วิ)
ระดับน้ำ - ม.
ZG+124.50
ปริมาณน้ำ
(ลบ.ม./วิ)
ความจุ
9.00
463
8.80
210
01.00
       
02.00
       
03.00
       
04.00
       
05.00
       
06.00
- - 2.64 3.40
07.00
       
08.00
       
09.00
- -    
10.00
       
11.00
       
12.00
- -    
13.00
       
14.00
       
15.00
- -    
16.00
       
17.00
       
18.00
       
19.00
       
20.00
       
21.00
       
22.00
       
23.00
       
24.00
       
E.54
E.92