ข้อมูลสถานการณ์น้ำรายชั่วโมง
ลำน้ำสายหลักศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตอน.ตอนบน


ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตอน.ตอนบน
-ลุ่มน้ำพอง-

วันที่ 4 ธันวาคม 2560
ลุ่มน้ำชีตอนบน ลุ่นน้ำชีตอนกลาง ลุ่มน้ำชีตอนล่าง ลุมน้ำโขง ลุมน้ำสงคราม ลุ่มน้ำเลย ลุ่มน้ำห้วยหลวง ลุ่มน้ำพอง ลุ่มน้ำลำปาว ลุ่มน้ำยัง
<< ธันวาคม >>
อา
พฤ
เวลา
24
ชั่วโมง
E.29
อ.ภูผาม่าน
จ.เลย
E.22B
อ.น้ำพอง
จ.ขอนแก่น
ระดับน้ำ - ม.
ZG+229.00

ปริมาณน้ำ
(ลบ.ม./วิ)

ระดับน้ำ - ม.
ZG+150.90
ปริมาณน้ำ
(ลบ.ม./วิ)
ความจุ
12
278
9.90
446
01.00
       
02.00
       
03.00
       
04.00
       
05.00
       
06.00
- - 4.01 89.08
07.00
       
08.00
       
09.00
- -    
10.00
       
11.00
       
12.00
- -    
13.00
       
14.00
       
15.00
- -    
16.00
       
17.00
       
18.00
       
19.00
       
20.00
       
21.00
       
22.00
       
23.00
       
24.00
       
E.29
E.22B