ข้อมูลสถานการณ์น้ำรายชั่วโมง
ลำน้ำสายหลักศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตอน.ตอนบน


ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตอน.ตอนบน
-ลุ่มน้ำเลย-

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ลุ่มน้ำชีตอนบน ลุ่นน้ำชีตอนกลาง ลุ่มน้ำชีตอนล่าง ลุมน้ำโขง ลุมน้ำสงคราม ลุ่มน้ำเลย ลุ่มน้ำห้วยหลวง ลุ่มน้ำพอง ลุ่มน้ำลำปาว ลุ่มน้ำยัง
<< พฤศจิกายน>
อา
พฤ
เวลา
24
ชั่วโมง
KH.61
อ.ภูหลวง
จ.เลย
KH.28A
อ.วังสะพุง
จ.เลย
KH.58A
อ.เมือง
จ.เลย
ระดับน้ำ - ม.
ZG+258.40

ปริมาณน้ำ
(ลบ.ม./วิ)

ระดับน้ำ - ม.
ZG+238.60

ปริมาณน้ำ
(ลบ.ม./วิ)

ระดับน้ำ - ม.
ZG+229.00

ปริมาณน้ำ
(ลบ.ม./วิ)

ความจุ
8.50
845.0
9.80
679.0
8.00
500.0
01.00
           
02.00
           
03.00
           
04.00
           
05.00
           
06.00
1.00 9.00 1.56 23.20 1.69 22.70
07.00
           
08.00
           
09.00
1.00 9.00 1.56 23.20 1.69 22.70
10.00
           
11.00
           
12.00
1.00 9.00 1.56 23.20 1.69 22.70
13.00
           
14.00
           
15.00
1.00 9.00 1.56 23.20 1.69 22.70
16.00
           
17.00
           
18.00
1.00 9.00 1.56 23.20 1.69 22.70
19.00
           
20.00
           
21.00
           
22.00
           
23.00
           
24.00
           
KH.61
KH.28A
KH.58A