ข้อมูลสถานการณ์น้ำรายชั่วโมง
ลำน้ำสายหลักศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตอน.ตอนบน


ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตอน.ตอนบน
-ลุ่มน้ำโขง-

วันที่ 4 ธันวาคม 2560
ลุ่มน้ำชีตอนบน ลุ่นน้ำชีตอนกลาง ลุ่มน้ำชีตอนล่าง ลุมน้ำโขง ลุมน้ำสงคราม ลุ่มน้ำเลย ลุ่มน้ำห้วยหลวง ลุ่มน้ำพอง ลุ่มน้ำลำปาว ลุ่มน้ำยัง
<< ธันวาคม >>
อา
พฤ
เวลา
24
ชั่วโมง
KH.97
อ.เชียงคาน
จ.เลย
KH.1
อ.เมือง
จ.หนองคาย
KH.16B
อ.เมือง
จ.นครพนม

KH.104
อ.เมือง
จ.มุกดาหาร

ระดับน้ำ - ม.
ZG+194.20
ปริมาณน้ำ
(ลบ.ม./วิ)
ระดับน้ำ - ม.
ZG+153.00
ปริมาณน้ำ
(ลบ.ม./วิ)
ระดับน้ำ - ม.
ZG+131.00
ปริมาณน้ำ
(ลบ.ม./วิ)
ระดับน้ำ - ม.
ZG+124.00
ปริมาณน้ำ
(ลบ.ม./วิ)
ความจุ
19.00
-
13.00
-
13.00
-
13.00
-
01.00
               
02.00
               
03.00
               
04.00
               
05.00
               
06.00
7.66 - 5.22 - 4.25 - 4.30 -
07.00
               
08.00
               
09.00
  -   -   -   -
10.00
               
11.00
               
12.00
  -   -   -   -
13.00
               
14.00
               
15.00
  -   -   -   -
16.00
               
17.00
               
18.00
               
19.00
               
20.00
               
21.00
               
22.00
               
23.00
               
24.00
               
KH.97
KH.1
KH.16B
KH.104