ข้อมูลสถานการณ์น้ำรายชั่วโมง
ลำน้ำสายหลักศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตอน.ตอนบน


ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตอน.ตอนบน
-ลุ่มน้ำชีตอนบน-

วันที่ 1 ธันวาคม 2560
ลุ่มน้ำชีตอนบน ลุ่นน้ำชีตอนกลาง ลุ่มน้ำชีตอนล่าง ลุมน้ำโขง ลุมน้ำสงคราม ลุ่มน้ำเลย ลุ่มน้ำห้วยหลวง ลุ่มน้ำพอง ลุ่มน้ำลำปาว ลุ่มน้ำยัง
<< ธันวาคม >>
อา
พฤ
เวลา
24
ชั่วโมง
E.32A
อ.บ้านเขว้า
จ.ชัยภูมิ
E.23
อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ
E.21
อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ
ระดับน้ำ - ม.
ZG +198.00
ปริมาณน้ำ
(ลบ.ม./วิ)
ระดับน้ำ - ม.
ZG +176.20
ปริมาณน้ำ
(ลบ.ม./วิ)
ระดับน้ำ - ม.
ZG +163.00
ปริมาณน้ำ
(ลบ.ม./วิ)
ความจุ
12.80
814
9.00
275
11.50
695
01.00
           
02.00
           
03.00
           
04.00
           
05.00
           
06.00
- - 4.20 11.00 - -
07.00
           
08.00
           
09.00
- - 4.20 11.00 - -
10.00
           
11.00
           
12.00
- - 4.20 11.00 - -
13.00
           
14.00
           
15.00
- - 4.19 10.85 - -
16.00
           
17.00
           
18.00
           
19.00
           
20.00
           
21.00
           
22.00
           
23.00
           
24.00
           
E.32A
E.23
E.21