ข้อมูลสถานการณ์น้ำรายชั่วโมง
ลำน้ำสายหลักศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตอน.ตอนบน


ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตอน.ตอนบน
-ลุ่มน้ำชีตอนกลาง-

วันที่ 4 ธันวาคม 2560
ลุ่มน้ำชีตอนบน ลุ่นน้ำชีตอนกลาง ลุ่มน้ำชีตอนล่าง ลุมน้ำโขง ลุมน้ำสงคราม ลุ่มน้ำเลย ลุ่มน้ำห้วยหลวง ลุ่มน้ำพอง ลุ่มน้ำลำปาว ลุ่มน้ำยัง
<< ธันวาคม >>
อา
พฤ
เวลา
24
ชั่วโมง
E.9
อ.มัญจาคีรี
จ.ขอนแก่น
E.16A
อ.เมือง
จ.ขอนแก่น
E.91
อ.โกสุมพิสัย
จ.มหาสารคาม
E.8A
อ.เมือง
จ.มหาสารคาม
ระดับน้ำ - ม.
ZG+151.00
ปริมาณน้ำ
(ลบ.ม./วิ)
ระดับน้ำ - ม.
ZG+142.70
ปริมาณน้ำ
(ลบ.ม./วิ)
ระดับน้ำ - ม.
ZG+138.00
ปริมาณน้ำ
(ลบ.ม./วิ)
ระดับน้ำ - ม.
ZG+133.20
ปริมาณน้ำ
(ลบ.ม./วิ)
ความจุ
11.00
397.0
9.30
600.00
11.70
868.0
10.60
990.00
01.00
               
02.00
               
03.00
               
04.00
               
05.00
               
06.00
3.24 24.76 - - 4.54 155.90 - -
07.00
               
08.00
               
09.00
    - -     - -
10.00
               
11.00
               
12.00
    - -     - -
13.00
               
14.00
               
15.00
    - -     - -
16.00
               
17.00
               
18.00
               
19.00
               
20.00
               
21.00
               
22.00
               
23.00
               
24.00
               
E.9
E.16A
E.91
E.8A
4