ข้อมูลสถานการณ์น้ำรายชั่วโมง
ลำน้ำสายหลักศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตอน.ตอนบน


ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตอน.ตอนบน
-ลุ่มน้ำชีตอนล่าง-

วันที่ 20 ตุลาคม 2560
ลุ่มน้ำชีตอนบน ลุ่นน้ำชีตอนกลาง ลุ่มน้ำชีตอนล่าง ลุมน้ำโขง ลุมน้ำสงคราม ลุ่มน้ำเลย ลุ่มน้ำห้วยหลวง ลุ่มน้ำพอง ลุ่มน้ำลำปาว ลุ่มน้ำยัง
<< ตุลาคม>
อา
พฤ
         
เวลา
24
ชั่วโมง

E.66A
อ.จังหาร
จ.ร้อยเอ็ด

E.18
อ.ทุ่งเขาหลวง
จ.ร้อยเอ็ด
E.2A
อ.เมือง
จ.ยโสธร
E.20A
อ.มหาชนะชัย
จ.ยโสธร
ระดับน้ำ - ม.
ZG+126.90
ปริมาณน้ำ
(ลบ.ม./วิ)
ระดับน้ำ - ม.
ZG+122.20
ปริมาณน้ำ
(ลบ.ม./วิ)
ระดับน้ำ - ม.
ZG+114.00
ปริมาณน้ำ
(ลบ.ม./วิ)
ระดับน้ำ - ม.
ZG+112.00
ปริมาณน้ำ
(ลบ.ม./วิ)
ความจุ
11.50
744.0
9.50
977.0
12.00
1,150.0
10.00
1,000
01.00
12.79 1158.96 10.12 1076.20 12.55 1331.50 10.37 1294.80
02.00
12.79 1158.96 10.12 1076.20 12.55 1331.50 10.36 1284.40
03.00
12.79 1158.96 10.12 1076.20 12.55 1331.50 10.36 1284.40
04.00
12.79 1158.96 10.12 1076.20 12.55 1331.50 10.36 1284.40
05.00
12.79 1158.96 10.12 1076.20 12.55 1331.50 10.36 1284.40
06.00
12.80 1164.80 10.12 1076.20 12.55 1331.50 10.36 1284.40
07.00
12.80 1164.80 10.12 1076.20 12.55 1331.50 10.36 1284.40
08.00
12.80 1164.80 10.12 1076.20 12.55 1331.50 10.36 1284.40
09.00
12.80 1164.80 10.12 1076.20 12.55 1331.50 10.36 1284.40
10.00
12.80 1164.80 10.12 1076.20 12.55 1331.50 10.36 1284.40
11.00
12.80 1164.80 10.12 1076.20 12.54 1328.20 10.36 1284.40
12.00
               
13.00
               
14.00
               
15.00
               
16.00
               
17.00
               
18.00
               
19.00
               
20.00
               
21.00
               
22.00
               
23.00
               
24.00
               
E.66A
E.18
E.2A
E.20A
4