ข้อมูลสถานการณ์น้ำรายชั่วโมง
ลำน้ำสายหลักศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตอน.ตอนบน


ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตอน.ตอนบน
-ลุ่มน้ำชีตอนล่าง-

วันที่ 4 ธันวาคม 2560
ลุ่มน้ำชีตอนบน ลุ่นน้ำชีตอนกลาง ลุ่มน้ำชีตอนล่าง ลุมน้ำโขง ลุมน้ำสงคราม ลุ่มน้ำเลย ลุ่มน้ำห้วยหลวง ลุ่มน้ำพอง ลุ่มน้ำลำปาว ลุ่มน้ำยัง
<< ธันวาคม >>
อา
พฤ
เวลา
24
ชั่วโมง
E.18
อ.ทุ่งเขาหลวง
จ.ร้อยเอ็ด

E.66A
อ.จังหาร
จ.ร้อยเอ็ด

E.2A
อ.เมือง
จ.ยโสธร
E.20A
อ.มหาชนะชัย
จ.ยโสธร
ระดับน้ำ - ม.
ZG+122.20
ปริมาณน้ำ
(ลบ.ม./วิ)
ระดับน้ำ - ม.
ZG+126.90
ปริมาณน้ำ
(ลบ.ม./วิ)
ระดับน้ำ - ม.
ZG+114.00
ปริมาณน้ำ
(ลบ.ม./วิ)
ระดับน้ำ - ม.
ZG+112.00
ปริมาณน้ำ
(ลบ.ม./วิ)
ความจุ
9.50
1,000
11.50
799
11.44
1,125
10.00
1,154
01.00
               
02.00
               
03.00
               
04.00
               
05.00
               
06.00
6.99 606.60 7.20 298.40 - - 9.48 860.40
07.00
               
08.00
               
09.00
        - -    
10.00
               
11.00
               
12.00
        - -    
13.00
               
14.00
               
15.00
        - -    
16.00
               
17.00
               
18.00
               
19.00
               
20.00
               
21.00
               
22.00
               
23.00
               
24.00
               
E.18
E.66A
E.2A
E.20A